മുഖം വൃത്തിയാക്കാന്‍ 6 വഴികള്‍

Beauty
1. മുഖം ആദ്യം ഇളം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകാം. ചര്‍മത്തിലെ സുഷിരങ്ങള്‍ തുറന്ന് അഴുക്ക് നീങ്ങും.

2. ഇനി ഫേസ് വാഷോ സോപ്പോ മുഖത്തു വട്ടത്തില്‍ പുരട്ടുക.

3. തണുത്ത വെള്ളമുപയോഗിച്ച് തുടരെത്തുടരെ മുഖം കഴുകി സോപ്പിന്റെ അംശം മുഴുവന്‍ കളയണം.

4. വൃത്തിയുള്ള മൃദുവായ ടവല്‍ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒപ്പി കളയാം. അമര്‍ത്ത് ഉരസുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

5. തുടച്ചുണക്കിയ ശേഷം ടോണര്‍ പഞ്ഞിയില്‍ മുക്കി മുഖത്ത് തേക്കുക. ചര്‍മ സുഷിരങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനാണ് ടോണര്‍.

6. ഇനി ചര്‍മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിര്‍ത്താന്‍ മോയസ്ചറൈസിങ് ക്രീമോ ലോഷനോ പുരട്ടുക.

 

RELATED NEWS

Leave a Reply