നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച എങ്ങിനെ….2017 ജനുവരി 9 മുതല്‍ 15 വരെ

മേടക്കൂര്‍ (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4) വിശേഷ വസ്തുക്കളോ ധനമോ സമ്മാനമായി ലഭിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. കര്‍മരംഗത്ത് പല വിധ തടസ്സങ്ങളും വരാവുന്ന സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സഹായത്താല്‍ പല പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും […]

അകത്തെ കുന്നത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി .ആയിരങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ..

ചെർപ്പുളശ്ശേരി യിൽ നിന്നും പട്ടാമ്പി റോഡിലാണ് കൃഷ്ണ പടി .അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ അകത്തെ കുന്നത്ത് മനയിൽ എത്താം .ഇവിടെ ആണ് അകത്തെ കുന്നത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി .ആയിരങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ..ബ്രഹ്മമരക്ഷസ്സിന് ഇവിടെ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് .കൂടാതെ രക്ഷകൾ […]