ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് സ്വീകരണമൊരുക്കി

Devotional

ചെർപ്പുളശ്ശേരി . ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി ഒരുവർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അയ്യപ്പങ്കാവിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കി .പി ശ്രീകുമാർ സമ്മാനം നൽകി

RELATED NEWS

Leave a Reply