ശ്ലോക ശാരദം കാറൽമണ്ണയിൽ തുടങ്ങി

Editorial

ഇന്ദിര ടീച്ചറുടെ സ്മരണാർത്ഥം കാറൽമണ്ണ കുഞ്ചുനായർ ട്രസ്റ്റ്‌ ഹാളിൽ നടന്നുവരുന്ന ശ്ശോക ശാരദം ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും .ശനിയാഴ്ച നടന്ന കവിതാ ആലാപനത്തിൽ നിരവധി പേർ കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. .പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അഖില കേരള അക്ഷരശ്ലോകമൽസരവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

RELATED NEWS

Leave a Reply