ഷഫ്‌ന എം സൈദ് യോഗ കോഴ്‌സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി

Health Tips, Life Style

മലപ്പുറം .കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റു യോഗ കോഴ്‌സിൽ ഷഫ്‌ന എം സൈദ് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി .തിരൂർ ബഞ്ച് മാർക് സ്കൂളിൽ ലൈഫ് സ്‌കിൽ അധ്യാപികയാണ് ഷഫ്‌ന എം സൈദ്

RELATED NEWS

Leave a Reply