ആകർഷകമായ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി ജോബ് ഫെയര്‍

jobs

ഗവ/പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി കളില്‍ നിന്നും ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മാര്‍ച്ച് 17ന് കളമേശ്ശരി ഗവ. ഐ.ടി.ഐയില്‍ ജോബ് ഫെയര്‍ നടത്തും. ട്രെയിനികള്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ സഹിതം പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍/ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററുകളില്‍ നേരിട്ടെത്തി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

RELATED NEWS

Leave a Reply