കെപിസിസി പട്ടികയിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് വി.ഡി.സതീശന്‍ എം.എല്‍.എ.പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് കേരള രാഷ്ടീയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണെന്നും ആരുശ്രമിച്ചാലും മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു

General, Kerala News, main-news

കെപിസിസി പട്ടികയിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് വി.ഡി.സതീശന്‍ എം.എല്‍.എ.പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് കേരള രാഷ്ടീയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണെന്നും ആരുശ്രമിച്ചാലും മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു 

RELATED NEWS

Leave a Reply