സംവരണം: മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത് ബിജെപിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ; മുസ്‌ലിം ലീഗ്

Kerala News, main-news, Palakkad

പാലക്കാട്∙ എല്ലാമേഖലകളിലും സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ബിജെപിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുസ്‌‍‌ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപി. സംവരണം ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന പദ്ധതിയല്ല, സാമൂഹികനീതി നടപ്പാക്കലാണ്. സംവരണം തന്നെ എടുത്തുകളയണമെന്നു പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകരുന്നതാണു തീരുമാനമെന്നും മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു.

അഴിമതി കണ്ടെത്തിയതിനാൽ വഖഫ് ബോർഡിലെ നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്‌‌സിക്കു വിടുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. അഴിമതിയുണ്ടെങ്കിൽ തടയുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ വഖഫ് ആക്ട് പ്രകാരം മു‌സ്‌ലിം വിഭാഗക്കാരെ മാത്രം നിയമിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിഎസ്‌സി വഴി നിയമനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. സംവരണ വിഷയത്തിലും വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനത്തിലും സർക്കാരിന്റേത് അനാവശ്യ ഇടപെടലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

RELATED NEWS

Leave a Reply