കൈക്കുളത്തു പങ്കജാക്ഷൻ നായർ

OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായ കൈക്കുളത്തു പങ്കജാക്ഷൻ നായർ 78 നിര്യാതനായി .ഭാര്യ ഇന്ദിര .മക്കൾ പ്രദീപ് (മെഡിക്കൽ റെപ്പ് )വെങ്കിടേഷ് ,ഷാർജ .മരുമകൾ ഷീജ

RELATED NEWS

Leave a Reply