വിമുക്ത ഭടൻ ചളവറ ചേറമ്പറ്റ കാവ് കൊട്ടിലിങ്കൽ ശങ്കരനാരായണൻ (73) നിര്യാതനായി

OBITUARY

വിമുക്ത ഭടൻ ചളവറ ചേറമ്പറ്റ കാവ് കൊട്ടിലിങ്കൽ ശങ്കരനാരായണൻ (73) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഞായർ രാവിലെ 10 ന് ഐവർമഠത്തിൽ. ഭാര്യ രമണി ,മക്കൾ സുരേഷ് ബാബു (ഗൾഫ്) സിന്ധു, നിഷ, മരുമക്കൾ ബാലമുകുന്ദൻ ,ബിനോയ് ,സുജിത

RELATED NEWS

Leave a Reply