ത്വെയ്ക്വാന്‍ഡോ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ കോഴ്‌സ്‌

Alappuzha

ആലപ്പുഴ: തെയ്ക്വാന്‍ഡോ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് കേരള തെയ്ക്വാന്‍!ഡോ പരിശീലകര്‍ക്കായി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, റഫറി കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്തുന്നു. പരിശീലകര്‍ക്ക് ഏകീകൃ പരിശീലനക്രമം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണിത്. അന്തര്‍ദേശിയ കോച്ച് മുത്തപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആലപ്പുഴയിലാണ് കോഴ്‌സ് നടത്തുക. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്- 9447977641, 8547788521.

 

RELATED NEWS

Leave a Reply