ശബരിമല പുതിയ മേല്‍ശാന്തിക്ക് അയ്യപ്പന്‍കാവില്‍ സ്വീകരണം നല്‍ക

Local News, Palakkad

ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി: ശബരിമല പുതിയ മേല്‍ശാന്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട എ. വി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിക്കാണ് അയ്യപ്പന്‍കാവില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കിയത്. അടുത്ത വൃശ്ചികം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് പുതിയ മേല്‍ശാന്തിയുടെ കാലാവധി.

RELATED NEWS

Leave a Reply