ആറന്മുള ഗവണ്മെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിന് ഉന്നതവിജയം

Pathanamthitta

ആറന്മുള: ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍സ്‌കൂളുകളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്. വിഭാഗം എം.കെ.ടി. കോഴ്‌സില്‍ ആറന്മുള ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഒന്നാംസ്ഥാനത്തോടെ ഉന്നവിജയം നേടിയതായി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

 

RELATED NEWS

Leave a Reply