ഒ ടി ടി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമെന്നു ഫിയോക്ക്. തിയ്യേറ്ററുകൾ നഷ്ടത്തിൽ

  1. Home
  2. CINEMA

ഒ ടി ടി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമെന്നു ഫിയോക്ക്. തിയ്യേറ്ററുകൾ നഷ്ടത്തിൽ

ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉയർത്തി തിയറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ഫിയോക്ക്. ഒടിടി റിലീസ് 56 ദിവസത്തിന് ശേഷമേ അനുവദിക്കാവൂവെന്ന് ഫിലിം ചേംബറിനോട് ഫിയോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.വിജയകുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫിലിം ചേംബറില്‍ ടൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ കൊടുത്തിട്ട് തിയറ്ററുകളിലേക്ക് വന്നാല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കില്ല, ഒരു നടന്‍റെയും നടിയുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു സിനിമയും ഒടിടിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ താരമാക്കിയത് തിയറ്ററുകളാണെന്ന് മനസിലാക്കണം. കരണ്ടു ചാര്‍ജ് അടക്കാനുള്ള പൈസ പോലും തിയറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല.


കൊച്ചി.ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉയർത്തി തിയറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ഫിയോക്ക്. ഒടിടി റിലീസ് 56 ദിവസത്തിന് ശേഷമേ അനുവദിക്കാവൂവെന്ന് ഫിലിം ചേംബറിനോട് ഫിയോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.വിജയകുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫിലിം ചേംബറില്‍ ടൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ കൊടുത്തിട്ട് തിയറ്ററുകളിലേക്ക് വന്നാല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കില്ല, ഒരു നടന്‍റെയും നടിയുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു സിനിമയും ഒടിടിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ താരമാക്കിയത് തിയറ്ററുകളാണെന്ന് മനസിലാക്കണം. കരണ്ടു ചാര്‍ജ് അടക്കാനുള്ള പൈസ പോലും തിയറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല.