\u0D1A\u0D15\u0D4D\u0D30\u0D35\u0D3E\u0D24\u0D1A\u0D4D\u0D1A\u0D41\u0D34\u0D3F \u0D24\u0D40\u0D35\u0D4D\u0D30\u0D28\u0D4D\u0D2F\u0D42\u0D28\u0D2E\u0D7C\u0D26\u0D4D\u0D26\u0D2E\u0D3E\u0D2F\u0D47\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D02; \u0D15\u0D47\u0D30\u0D33\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D3F\u0D7D \u0D2E\u0D34 \u0D15\u0D28\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D02

  1. Home
  2. CLIMATE

ചക്രവാതച്ചുഴി തീവ്രന്യൂനമർദ്ദമായേക്കും; കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും

G


തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയതിനെതുടർന്ന് പുറപ്പെടുവിട്ട ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇന്നും തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ഇന്നും നാളെയും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.