ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ബി ജെ പി മത്സരിക്കും

 1. Home
 2. COVER STORY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ബി ജെ പി മത്സരിക്കും

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം NDA സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും താമര ചിഹ്നത്തിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കും. വാർഡ് ക്രമത്തിൽ രഞ്ജിനി അനീഷ് 2.പി.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ 3.പി.ജയൻ മാസ്റ്റർ വിപിൻ പുളിങ്ങര പി.കൃഷ്ണപ്രഭ 6.കെ.കൃഷ്ണദാസ് 7.എം.പ്രകാശിനി(ഷൈനി) 8.എൻ.കാർത്ത്യായനി 9.ടി.പുഷ്പലത 10.ജിതേഷ് പുളിക്കൽ 11.പി.ബിന്യ 12.എം.ദിവ്യ നിഥിൻ.സി കെ.പി.സുരേഷ് എ.ടി.രമേഷ് സ്മിത.വി.എസ് രാഹുൽ പള്ളിയപ്പുറത്ത് അശോകൻ നടുത്തൊടി എം.വിജയനന്ദിനി രേഷ്മ സതീഷ് സുമിത ശബരീഷ് കെ.രതീഷ് കരിക്കൻതടത്തിൽ മോഹൻദാസ് കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ (ബാബു) പി.സജീവ് കെ. സൗമ്യ 27.കെ.ടി.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ബി ജെ പി മത്സരിക്കും

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം NDA സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും താമര ചിഹ്നത്തിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കും.

വാർഡ് ക്രമത്തിൽ

 1. രഞ്ജിനി അനീഷ്
  2.പി.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ
  3.പി.ജയൻ മാസ്റ്റർ
 2. വിപിൻ പുളിങ്ങര
 3. പി.കൃഷ്ണപ്രഭ
  6.കെ.കൃഷ്ണദാസ്
  7.എം.പ്രകാശിനി(ഷൈനി)
  8.എൻ.കാർത്ത്യായനി
  9.ടി.പുഷ്പലത
  10.ജിതേഷ് പുളിക്കൽ
  11.പി.ബിന്യ
  12.എം.ദിവ്യ
 4. നിഥിൻ.സി
 5. കെ.പി.സുരേഷ്
 6. എ.ടി.രമേഷ്
 7. സ്മിത.വി.എസ്
 8. രാഹുൽ പള്ളിയപ്പുറത്ത്
 9. അശോകൻ നടുത്തൊടി
 10. എം.വിജയനന്ദിനി
 11. രേഷ്മ സതീഷ്
 12. സുമിത ശബരീഷ്
 13. കെ.രതീഷ്
 14. കരിക്കൻതടത്തിൽ മോഹൻദാസ്
 15. കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ (ബാബു)
 16. പി.സജീവ്
 17. കെ. സൗമ്യ
  27.കെ.ടി. സാജൻ
 18. ടി.കവിത
 19. വി.ശിവകുമാർ
 20. ടി.വി. ശ്രീലേഖ
 21. ഷീനപ്രദീപ്
  32.പി.സുനിത
 22. എൻ. കവിത
  എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്