പി ശ്രീകുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന "ശുദ്ധിസേവ " പുണ്യം പൂങ്കാവനം സംഘം അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ

  1. Home
  2. COVER STORY

പി ശ്രീകുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന "ശുദ്ധിസേവ " പുണ്യം പൂങ്കാവനം സംഘം അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിമുക്ത ശബരിമലക്കായി "ശുദ്ധിസേവ " പുണ്യം പൂങ്കാവനം സംഘം   അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ


    ശബരിമല : കലിയുഗ വരദനും കാനനവാസനുമായ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ പാവനമായ ശബരിമലയെ പൂങ്കാവനമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടെ  പി വിജയൻ ഐ പി എസ്  തുടക്കം കുറിച്ച പുണ്യം പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ പാലക്കാട് ചേർപ്പുലശ്ശേരി യിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ മുക്ത ശബരിമല എന്ന സന്ദേശം പൊതു സമൂഹത്തിലും ഭക്തരിലും എത്തിക്കുക എന്ന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശബരി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പി.ശ്രീകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 61 അംഗ സ്വാമിമാർ  ശബരിമലയിൽ എത്തി ശുദ്ധി കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിമുക്ത ശബരിമലക്കായി .ചെർപ്പുളശ്ശേരി അയപ്പൻകാവിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മുക്ത ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി "ശുദ്ധിസേവ " യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംഘം സന്നിധാനത്തും പരിസരങ്ങളിലും അടിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു.,ശബരിമലയിലെത്തി ദർശനത്തിനു ശേഷം മൂന്നു മണിക്കൂർ നേരം ശബരിമലയും ,പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുകയും , സ്വാമിമാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയുമാണ് ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമെന്ന് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു. മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഈ സംഘം ശബരിമല ദർശനവും ഒപ്പം പുണ്യം പൂങ്കാവനം എന്ന ആശയ പ്രചരണവും നടത്താൻ ശബരിമലയിൽ എത്തിയിരുന്നു