സന്നിധാനത്തെ ഭാഗവത മുഖരിതമാക്കി സഹദേവൻ ചെന്നാപ്പാടവും സംഘവും

  1. Home
  2. DEVOTIONAL

സന്നിധാനത്തെ ഭാഗവത മുഖരിതമാക്കി സഹദേവൻ ചെന്നാപ്പാടവും സംഘവും

സന്നിധാനത്തെ ഭാഗവത മുഖരിതമാക്കി സഹദേവൻ ചെന്നാപ്പാടവും സംഘവും


ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് 18 വർഷമായി  (ലോക്ഡൗൺ കാലം ഒഴിച്ച്) എല്ലാ മണ്ഡലകാലത്തും ഭാഗവതപാരായണം നടത്തി വരികയാണ് അഖില കേരള പുരാണ പാരായണ കലാസംഘടനയിലെ സഹദേവൻ ചെന്നാപ്പാടം. 2004 ശബരിമല ഉത്സവകാലത്ത് കലാസംഘടനയിലെ കാക്കക്കൂട്ടൂർ മുരളി, കല്ലട ശ്രീധരൻപിള്ള , സരസമ്മ കരുനാഗപ്പള്ളി, എന്നിവരോടൊപ്പം സന്നിധാനത്ത് ഭാഗവതപാരായണം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട്  എല്ലാ വർഷവും ശബരിമല സന്നിധിയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായി ഭാഗവത പാരായണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അഖില കേരള പുരാണ പാരായണ കലാസംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി അംഗമായ സഹദേവൻ ചെന്നാപ്പാടം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരക്കടുത്ത് ഓടനാവട്ടം സ്വദേശിയാണ്. 
ശബരിമലയിൽ ജോലിക്കെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുരാണ പാരായണ കലാസംഘടനയിലെ കലാകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ 30 പേർ പാരായണത്തിൽ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ പങ്കാളികളാകുന്നു. പാരായണത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ദക്ഷിണയും ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്നു. മണ്ഡലമാസത്തിലെ 41 ദിവസവും സന്നിധാനത്ത് ഭാഗവത പാരായണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സഹദേവൻ ചെന്നാപ്പാടം മണ്ഡലമാസം അവസാനം വരെ ഇടയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസമൊഴിച്ച് സന്നിധാനത്തെ പാരായണത്തിൽ പങ്കാളിയായി നേത്യത്വം നൽകുന്നു. അഖില കേരള പുരാണ പാരായണ കലാസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന കലാകാരന്മാർ സാധാരണ മൂന്ന് ദിവസം പങ്കെടുക്കും. ശബരിമല സന്നിധിയിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ പാരായണത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമായ് കാണുന്നുവെന്ന് മൂന്നു വട്ടം ഇവിടെ ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ പങ്കാളിയായ എസ്. സുശോഭന പറഞ്ഞു.