മാരായമംഗലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം .

  1. Home
  2. DEVOTIONAL

മാരായമംഗലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം .

മാരായമംഗലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം .


മാരായമംഗലം ശ്രീ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ
ഭാഗവത കോകിലം  വെൺമണി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്  ആചാര്യനായി ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ മെയ് 7 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ  ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം  നടത്തും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി  ആമയൂർ മന വലിയ നാരായണൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവേഗപ്പുറ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ  ഡോ.എൻ.എൻ. ദേവൻ നമ്പൂതിരി യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.  വെള്ളിനേഴി നാരായണൻ,  വിശ്വനാഥൻ,  പറമ്പത്ത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ,  ഉണ്ണി കാവുങ്കിൽ ദേവീപ്രസാദം , ഡോ.അജിത്  മാരായമംഗലം  എന്നിവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും. യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം, സമൂഹപ്രാർത്ഥന, ദീപാരാധന, നിറമാല ചുറ്റുവിളക്ക് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുംമെന്ന ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ ആന്ത്രം കുന്നത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, മുല്ലപറമ്പിൽ മാധവൻ, എ വേണുഗോപാലൻ , കുന്നക്കോട്ട് ശശീധരൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു