ആനമങ്ങാട് അത്തിക്കോട് നരസിംഹ മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹ ജയന്തി വ്യാഴാഴ്ച

  1. Home
  2. DEVOTIONAL

ആനമങ്ങാട് അത്തിക്കോട് നരസിംഹ മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹ ജയന്തി വ്യാഴാഴ്ച

ആനമങ്ങാട് അത്തിക്കോട് നരസിംഹ മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹ ജയന്തി വ്യാഴാഴ്ച


പെരിന്തൽമണ്ണ.ആനമങ്ങാട് അത്തിക്കോട് നരസിംഹ മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹ ജയന്തി  ആഘോഷം, ലക്ഷാർച്ചന എന്നീ ആഘോഷങ്ങൾ മെയ്‌ 4 ന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും . തന്ത്രി അണ്ടലാടി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, മേൽശാന്തി രതീഷ് ജാലമന എന്നിവർ കാർമികത്വം വഹിക്കും. പ്രസാദ ഊട്ട്, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.