വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചളവറയിൽ അവധിക്കാല ക്യാംപ്

  1. Home
  2. EDUCATIONAL

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചളവറയിൽ അവധിക്കാല ക്യാംപ്

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചളവറയിൽ അവധിക്കാല ക്യാംപ്


ചെർപ്പുളശ്ശേരി.  കളിയും ചിരിയും വരയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടികൾ കോർത്തിണക്കി ചളവറ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 9 ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ക്യാംപ് ഒരുക്കുന്നു. ചളവറ പഞ്ചായത്തിലെയും സമീപപഞ്ചായത്തുകളിലെയും സർക്കാർ , എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ്, സി.ബി.എസ്. ഇ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ക്യാംപസ് എന്ന പേരിൽ  ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മെയ് 6 വരെ പരിപാടി  ഒരുക്കുന്നത്. കല, കായികം, സാംസ്കാരികം, ഇംഗ്ലീഷ് , ഗണിതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ ക്യാംപിന് നേതൃത്വം നൽകും. രജിസ്ടേഷനും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 94974 37480 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.