\u0D1F\u0D4D\u0D30\u0D38\u0D4D\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D3F\u0D2E\u0D3E\u0D30\u0D46 \u0D28\u0D3F\u0D2F\u0D2E\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D41

  1. Home
  2. INFORMATION

ട്രസ്റ്റിമാരെ നിയമിക്കുന്നു

ട്രസ്റ്റിമാരെ നിയമിക്കുന്നു


ചിറ്റൂര്‍ താലൂക്കിലെ   കൊല്ലങ്കോട് ശ്രീ അരുവന്നൂര്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ട്രസ്റ്റിമാരെ നിയമിക്കുന്നു. സന്നദ്ധ സേവനം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികള്‍ ജനുവരി 19 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പായി  മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് നിശ്ചിതഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷാഫോറം പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലും മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭിക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു. വെബ്്‌സൈറ്റ്-www.malabardevaswom.kerala.gov.in