വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ചങ്ങാത്ത പെരുമയുടെ ആദരം

  1. Home
  2. KERALA NEWS

വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ചങ്ങാത്ത പെരുമയുടെ ആദരം

വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ചങ്ങാത്ത പെരുമയുടെ ആദരം


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. സമൂഹത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ആർദ്രം പാലിയേറ്റിവ് കെയറിലെ പി പി ഹമീദ്, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് അടക്കാപുത്തൂർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഒ കെ സൈതലവി, സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ പി ജയൻ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. ഡോക്ടർ പദ്മനാഭൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, കെ എ ഹമീദ്, വിജയൻ കാടാകോട്, പി ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശബരി ഹാളിൽ വച്ചാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്