ആനമങ്ങാട് അത്തിക്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ വെള്ളിയാഴ്ച

  1. Home
  2. KERALA NEWS

ആനമങ്ങാട് അത്തിക്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ വെള്ളിയാഴ്ച

ആനമങ്ങാട്


ആനമങ്ങാട്. രാമായണമാസാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അത്തിക്കോട് ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷംതോറും നടത്തിവരാറുള്ള ലക്ഷ്മിനാരായണപൂജ (നരസിംഹമൂർത്തിക്കും, ഭഗവതിക്കും) വരലക്ഷ്മിപൂജ (ഭഗവതിക്ക്) ഈ വർഷവും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അണ്ടലാടി  പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ 5/8/2022 ന് (വെള്ളിയാഴ്ച ) നടത്തുവാൻ  തീരുമാനിച്ചതായി കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.