\u0D06\u0D32\u0D2A\u0D4D\u0D2A\u0D41\u0D34 \u0D07\u0D30\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D15\u0D4A\u0D32\u0D2A\u0D3E\u0D24\u0D15\u0D02; 50 \u0D2A\u0D47\u0D7C \u0D15\u0D38\u0D4D\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D21\u0D3F\u0D2F\u0D3F\u0D7D

  1. Home
  2. KERALA NEWS

ആലപ്പുഴ ഇരട്ടകൊലപാതകം; 50 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഐജി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി.ഇതിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരും എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരും ഉൾപെടുന്നതായി ഐജി അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇനി അക്രമം ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കും. പൊലീസിന്റ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് പൊലീസ് പുലർത്തുന്നതെന്നും ഹർഷിത അറിയിച്ചു. ‘കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇരു കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ക്രമസമാധാന ചുമതല നോക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഘം ആണ്’- ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി വ്യക്തമാക്കി.


ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഐജി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി.ഇതിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരും എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരും ഉൾപെടുന്നതായി ഐജി അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനി അക്രമം ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കും. പൊലീസിന്റ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് പൊലീസ് പുലർത്തുന്നതെന്നും ഹർഷിത അറിയിച്ചു. ‘കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇരു കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ക്രമസമാധാന ചുമതല നോക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഘം ആണ്’- ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി വ്യക്തമാക്കി.