\u0D15\u0D46-\u0D31\u0D46\u0D2F\u0D3F\u0D7D \u0D15\u0D4B\u0D7A\u0D17\u0D4D\u0D30\u0D38\u0D4D \u0D24\u0D1F\u0D2F\u0D41\u0D2E\u0D46\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D4D \u0D15\u0D46 \u0D38\u0D41\u0D27\u0D3E\u0D15\u0D30\u0D7B.

  1. Home
  2. KERALA NEWS

കെ-റെയിൽ കോൺഗ്രസ് തടയുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ.

കെ-റെയിൽ കോൺഗ്രസ് തടയുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ


കൊച്ചി: സിൽവർലൈൻ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ സുധാകരൻ. കേരളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി ജനവികാരം അവഗണിച്ച് ആർക്കും മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

വീടുകൾ ബലമായി ഏറ്റെടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ശനിയാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നാല് ജില്ലകളിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കെ-റെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റെയിൽ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കുമെന്നും പദ്ധതി പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ ആഘാതം വിനാശകരമാക്കുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഇരുകരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളെ ഇത്‌ ബാധിക്കുമെന്നും കെ-റെയിൽ  പദ്ധതിയിലൂടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കായലുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമാകുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം പോലും നടത്താതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രകൃതിയോടും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളോടുമുള്ള ക്രൂരതയാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.