\u0D15\u0D47\u0D28\u0D4D\u0D26\u0D4D\u0D30 \u0D38\u0D3E\u0D39\u0D3F\u0D24\u0D4D\u0D2F \u0D05\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D3E\u0D26\u0D2E\u0D3F \u0D2A\u0D41\u0D30\u0D38\u0D4D\u0D15\u0D3E\u0D30\u0D02 \u0D1C\u0D4B\u0D7C\u0D1C\u0D4D \u0D13\u0D23\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D42\u0D31\u0D3F\u0D28\u0D4D.

  1. Home
  2. KERALA NEWS

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ജോർജ് ഓണക്കൂറിന്.

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ജോർജ് ഓണക്കൂറിന്.ജോർജ് ഓണക്കൂറിന്.


ദില്ലി: 2021ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിന് ജോർജ് ഓണക്കൂർ അർഹനായി. ഹൃദയരാഗങ്ങൾ എന്ന ആത്മകഥയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം യുവപുരസ്കാരം മോബിൻ മോഹന് ലഭിച്ചു. ബാലസാഹിത്യ പുരസ്ക്കാരത്തിന് രഘുനാഥ് പലേരി അർഹനായി.  'അവർ മൂവരും ഒരു മഴവില്ലും' എന്ന കൃതിയ്ക്കാണ് പാലേരിക്ക് പുരസ്‌കാരം. 'ജക്കരാന്ത' എന്ന നോവലാണ് മോബിൻ മോഹനെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്.

നോവലിസ്റ്റ്, കഥാകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ജോർജ് ഓണക്കൂർ സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്‌സ് സെന്ററിന്റെ പ്രഥമ അനൗദ്യോഗിക ചെയർമാൻ, ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ, ബാലകൈരളി വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ശില്പി എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1980ലും 2004ലും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌ക്കാരം, 2006ൽ തകഴി അവാർഡ്, 2009ൽ കേശവദേവ് സാഹിത്യ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.