കർഷക ദിനത്തിൽ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്‌ കർഷകനെ ആദരിച്ചു

  1. Home
  2. KERALA NEWS

കർഷക ദിനത്തിൽ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്‌ കർഷകനെ ആദരിച്ചു

കർഷക ദിനത്തിൽ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്‌ കർഷകനെ ആദരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി.ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്   ചെർപ്പുളശ്ശേരി ടൗൺ  കർഷക ദിനം പ്രമാണിച്ച് തൂത എടായിയ്ക്കൽ കൊളബിൽ വീട്ടിൽ അലി എന്ന കർഷകനെ  പൊന്നാട അണിയിച്ച്  ആദരിയ്ക്കുകയും ഓണ പുടവ നൽകുകയും ചെയ്തു. ക്ലബ് പ്രസിഡണ്ട്  ലയൺ N G രാജേഷ് കുമാർ , സിക്രട്ടറി ലയൺ കമറുദ്ദീൻ , ലയൺ ലീഡർമാരായ ലയൺ സത്യാനന്ദ്, ലയൺ ഷിബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.