തിരുവോണം ബംബര്‍ 2023: പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 3.8 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല ഒന്നാമത്

  1. Home
  2. KERALA NEWS

തിരുവോണം ബംബര്‍ 2023: പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 3.8 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല ഒന്നാമത്

തിരുവോണം ബംബര്‍ 2023: ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 3.8 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞു  സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല ഒന്നാമത്


തിരുവോണം ബംബര്‍ 2023: പാലക്കാട്  ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 3.8 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞു

 

സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല ഒന്നാമത്

പാലക്കാട്.  25 കോടി ഒന്നാം സമ്മാനമായുള്ള തിരുവോണം ബംബര്‍-2023 ന്റെ 3,80,000 ടിക്കറ്റുകള്‍ ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയിലൂടെ 15.20 കോടി രൂപ ജില്ല നേടി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റ ജില്ല എന്ന നിലയില്‍ പാലക്കാട് ഒന്നാമതാണ്. ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ 25,0000 ടിക്കറ്റുകളും ചിറ്റൂര്‍ സബ് ഓഫിസില്‍ 67,000 ടിക്കറ്റുകളും പട്ടാമ്പി സബ് ഓഫീസില്‍ 63,000 ടിക്കറ്റുകളുമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ജൂലൈ 27 മുതലാണ് ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിനേക്കാള്‍ 72,000 ടിക്കറ്റുകള്‍ കൂടുതലായി ജില്ലയില്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2022 ല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 67 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പാലക്കാട് മാത്രം 10.5 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റു. 2023 ല്‍ ജില്ലയില്‍ ആകെ 12 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 10 സീരീസുകളിലായി ആകെ 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ഇതില്‍ 20 ദിവസങ്ങളിലായി 23,50,000 ടിക്കറ്റുകള്‍ ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വിറ്റഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്‍ 20 നാണ് ബംബര്‍ നറുക്കെടുപ്പ്. 500 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.