ഹിന്ദി മഞ്ച് ഉദ്ഘാടനവും പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണവും

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

ഹിന്ദി മഞ്ച് ഉദ്ഘാടനവും പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണവും

ഹിന്ദി മഞ്ച് ഉദ്ഘാടനവും പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണവും


അടയ്ക്കാപുത്തൂർ ശബരി പി.ടി.ബി. സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിലെ ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ചിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും  പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ഹരിപ്രഭ നിർവ്വഹിച്ചു. ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ടി അസിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹിന്ദി മഞ്ച് ഉദ്ഘാടനവും പ്രേംചന്ദ് ദിനാചരണവുംസ്ക്കൂൾ വിജയശ്രീ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഡോ.കെ. അജിത് , ഹിന്ദി സാഹിത്യ മഞ്ച് കൺവീനർ പി.ശ്രീകുമാർ, ഹിന്ദി മഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ.ആര്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹിന്ദി പോസ്റ്റർ, മാഗസിൻ എന്നവകളുടെ പ്രകാശനം, പ്രേംചന്ദ് കഥകളുടെ അവതരണം,
വിവിധ ഹിന്ദി കലാ സാഹിത്യ പരിപാടികൾ
എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു