മാരായമംഗലം വേങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാതേവർ പൂജ നടത്തി.

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

മാരായമംഗലം വേങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാതേവർ പൂജ നടത്തി.

മാതേവർ പൂജ നടത്തി.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. മാരായമംഗലം വേങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ
തിരുവോണനാളിൽ നടത്തിവരാറുള്ള മാതേവർ പൂജ ക്ഷേത്രം മേൽശന്തി 
ഗുരുവായൂർ മണികണ്ഠശർമ്മയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തി. മാതേവർ പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ എഴുന്നള്ളിപ്പും മറ്റു വിശേഷാൽ പൂജകളും നടന്നു. മാതേവർ പൂജ നടത്തി.പറമ്പത്ത് രാമൻകുട്ടി നായർ, മഠത്തിൽ അപ്പുണ്ണി നായർ, വാസു കീഴോപ്രത്തൊടി, കെ.സതീഷ് കുമാർ, ജയകുമാർ ഉല്ലാസ്, വേണുഗോപാലൻ നായർ, പി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി. ഓണപ്പൂക്കളം തീർക്കലും പൂവിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.