ആനമങ്ങാട് മഹാദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിറപുത്തരി ഭക്തി സാന്ദ്രമായി

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിറപുത്തരി ഭക്തി സാന്ദ്രമായി

നിറ


പെരിന്തൽമണ്ണ. ആനമങ്ങാട് മഹാദേവമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറപുത്തരി ആഘോഷം ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ചെറുമുക്ക് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു.