ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറി

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറി

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറി


പെരിന്തൽമണ്ണ. ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പാറൽ പൊന്നുള്ളി കൃഷ്ണ വാദ്യ കലാസമിതിയിലെ കുട്ടികൾ പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. സുവികേഷിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ചെണ്ട പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പഞ്ചാരിമേളം അവതരിപ്പിച്ചത്