പി രാമകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരം തൂതയിൽ... എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

പി രാമകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരം തൂതയിൽ... എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.

രാമകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരം തൂതയിൽ... എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. സി പി ഐ എം നേതാവായിരുന്ന പി രാമകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കാറൽമണ്ണ സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച സ്മാരക മന്ദിരം സിപിഎം സംസ്ഥാന സിക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.രാമകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരം തൂതയിൽ... എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു. സി  പി ഐ എം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ, കാറൽമണ്ണ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം സിജു, പി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു