കർണ്ണാടക വിജയത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ യു ഡി എഫ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

കർണ്ണാടക വിജയത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ യു ഡി എഫ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം

കർണ്ണാടക  വിജയത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ യു ഡി എഫ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. കർണ്ണാടക നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊണ്ഗ്രെസ്സ് മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചതിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി. കെ കെ എ അസിസ്, കെ എം ഇസ്ഹാഖ്, ഇ ഷാനവാസ്‌, എം മനോജ്‌ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു