ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമജപം നവംബർ 26 ന് ശനിയാഴ്ച

  1. Home
  2. MORE NEWS

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമജപം നവംബർ 26 ന് ശനിയാഴ്ച

SABARIMALA


പെരിന്തൽമണ്ണ. ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമ ജപ നൃത്ത യജ്ഞവും അഖണ്ഡ പുഷ്പാഞ്ജലിയും നവംബർ 26 ന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും.