രണ്ട് മാസത്തെ തുക ഒന്നിച്ച്‌: സാമൂഹിക ക്ഷേമപെന്‍ഷനായി ഈ മാസം 3200 രൂപ കിട്ടും

  1. Home
  2. MORE NEWS

രണ്ട് മാസത്തെ തുക ഒന്നിച്ച്‌: സാമൂഹിക ക്ഷേമപെന്‍ഷനായി ഈ മാസം 3200 രൂപ കിട്ടും

PENSION CASH


തിരുവനന്തപുരം: 2022 മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ - ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌ പെന്‍ഷന്‍ തുകയായ 3200 രൂപ വിഷു-ഈസ്റ്റര്‍ പ്രമാണിച്ച്‌ ഒരുമിച്ച്‌ വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു.

ഏപ്രിലിലെ പെന്‍ഷന്‍ മുന്‍കൂറായി നല്‍കുകയാണ്. ഇന്നലെ (08.04.2022) മുതല്‍ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനുവേണ്ടി 1537.88 കോടി രൂപയും ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനായി 208.55 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത് .ആകെ 56.19 ലക്ഷം ആളുകള്‍ക്കായി 1746.43 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും.