കലോത്സവത്തിലെ* *പ്രതിഭകളെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി* *ആദരിച്ചു* .....

  1. Home
  2. MORE NEWS

കലോത്സവത്തിലെ* *പ്രതിഭകളെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി* *ആദരിച്ചു* .....

കലോത്സവത്തിലെ* *പ്രതിഭകളെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി* *ആദരിച്ചു* .....


മക്കരപ്പറമ്പ :സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചനയിൽ എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സാനിയ അഹമ്മദിനെയും( കുഴിയേങ്ങൽ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞപ്പയുടെ മകൾ ) സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ """റഷാ.പി (മൻസൂർ P യുടെ മകൾ )യെയും വെൽഫെയർ പാർട്ടി മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു....കലോത്സവത്തിലെ* *പ്രതിഭകളെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി* *ആദരിച്ചു* .....
പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്  സക്കരിയ കാരിയത്ത് മൊമൊൻ്റ നൽകി... ജില്ല സെക്രട്ടറി ആരിഫ്ചുണ്ടയിൽ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജാബിർ വടക്കാങ്ങര, മൻസൂർp, ഹാഫിസ് മക്കരപറബ്, റഷീദ് കോന്നോല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു......