യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 15 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി, ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം

  1. Home
  2. MORE NEWS

യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 15 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി, ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം

Train


തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂർ യാർഡിലും, ആലുവ അങ്കമാലി സെക്ഷനിലും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും മാവേലിക്കര ചെങ്ങന്നൂർ പാതയിൽ ഗർഡർ നവീകരണവും നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം. 15 ട്രെയിനുകൾ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

*റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകള്‍:*

ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.

പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.

കൊല്ലം എറണാകുളം മെമു റദ്ദാക്കി.

എറണാകുളം കൊല്ലം മെമു റദ്ദാക്കി.

എറണാകുളം കായംകുളം മെമു റദ്ദാക്കി.

കൊല്ലം കോട്ടയം മെമു റദ്ദാക്കി.

എറണാകുളം കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ മെമു റദ്ദാക്കി.

കോട്ടയം കൊല്ലം മെമു സർവീസും റദ്ദാക്കി.