ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം തുടങ്ങി.

  1. Home
  2. MORE NEWS

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം തുടങ്ങി.

Sa


പെരിന്തൽമണ്ണ.ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്താമത് വേദസാരമായ ഭാഗവത സപ്താഹം തുടങ്ങി. വൈകീട്ട് ആചാര്യ വരണവും  തുടർന്ന് സപ്താഹവും നടന്നു. ഇന്നു മുതൽ 23 കൂടി  സപ്താഹം നടക്കും.ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം തുടങ്ങി. കോഴിക്കോട് ജയേഷ് ശർമ്മയാണ് ആചാര്യൻ. . തന്ത്രി എടത്തറ മൂത്തേടത്തു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, മേൽശാന്തി കൃഷ്ണ മിശ്ര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി . എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം നടക്കും. പങ്കെടുക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് പ്രസാദ ഊട്ടും എല്ലാദിവസവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്S