അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ "സൈബർ ക്രൈം "ക്ലാസ് നടത്തി

  1. Home
  2. MORE NEWS

അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ "സൈബർ ക്രൈം "ക്ലാസ് നടത്തി

അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ സൈബർ ക്രൈം ക്ലാസ് നടത്തി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. അടക്കാപുത്തൂർ ശബരീ പി ടി ബി സ്മാരക ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി " സൈബർ ക്രൈം "എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെർപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹബീബ് റഹ്മാൻ, പോലീസ് ഓഫീസർ  ജിജോമോൻ.ഡി എന്നിവർ ക്ലാസ്സെടുത്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ ടി ഹരിദാസ് സ്വാഗതവും, സിന്ധു സി വി നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിഅടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ സൈബർ ക്രൈം ക്ലാസ് നടത്തി