ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര ജേതാവ് മുത്തു നാരായണനെ അനുമോദിച്ചു.

  1. Home
  2. MORE NEWS

ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര ജേതാവ് മുത്തു നാരായണനെ അനുമോദിച്ചു.

ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാര ജേതാവ് മുത്തു നാരായണനെ അനുമോദിച്ചു.


വാണിയംകുളം. കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഗുരുപൂജ പുരസ്ക്കാരത്തിന് അർഹനായ പരിചമുട്ടുകലാകാരൻ മുത്തു നാരായണനെ വള്ളുവനാട് കൾച്ചറൽ & ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആദരിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അഡ്വ: കുശലൻ പി.പി.മുത്തു നാരായണനെ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഒ.പി. രാംകുമാർ, ജനറൽ കൺവീനർ കെ.കെ. മനോജ്, ട്രഷർ സന്തോഷ് ചന്ദ്രൻ ഇ., തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.