ചെർപ്പുളശ്ശേരി പരേതനായ മഠത്തിൽ ശ ങ്കുണ്ണി നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണിയമ്മ (86)നിര്യാതയായി

  1. Home
  2. MORE NEWS

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പരേതനായ മഠത്തിൽ ശ ങ്കുണ്ണി നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണിയമ്മ (86)നിര്യാതയായി

ചെർപ്പുളശ്ശേരി : പരേതനായ മഠത്തിൽ ശ ങ്കുണ്ണി നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണിയമ്മ (86)നിര്യാതയായി. മക്കൾ :


ചെർപ്പുളശ്ശേരി : പരേതനായ മഠത്തിൽ ശ ങ്കുണ്ണി നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണിയമ്മ (86)നിര്യാതയായി. മക്കൾ :സുരേഷ്‌കുമാർ (ശബരി ഗ്രൂപ്പ്‌ )ശ്രീലത, പ്രീത. മരുമക്കൾ :ബിന്ദിത (അധ്യാപിക ശബരി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ )പരമേശ്വരൻ (ബിസ്സിനസ്സ് )രഘു (ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ )