തൃക്കടീരി കണ്ണേരി അലവി (79) നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. MORE NEWS

തൃക്കടീരി കണ്ണേരി അലവി (79) നിര്യാതനായി

തൃക്കടീരി: കണ്ണേരി അലവി (79) നിര്യാതനായി ഭാര്യ: നബീസ,


തൃക്കടീരി: കണ്ണേരി അലവി (79) നിര്യാതനായി ഭാര്യ: നബീസ, മക്കൾ, വീരാൻ കുട്ടി, മുഹമ്മദ് ഹനീഫ, സൈതലവി, ഷെമീർ ബാബു.മരുമക്കൾ: സുലൈഖ, സാജിത, സാഹിറ, ഹസീന.