\u0D05\u0D2C\u0D4B\u0D30\u0D4D‍\u0D37\u0D28\u0D4D‍ \u0D28\u0D3F\u0D2F\u0D2E\u0D19\u0D4D\u0D19\u0D33\u0D3F\u0D32\u0D4D‍ \u0D2E\u0D3E\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D02; 24 \u0D06\u0D34\u0D4D\u0D1A \u0D35\u0D30\u0D46 \u0D17\u0D30\u0D4D‍\u0D2D\u0D1A\u0D4D\u0D1B\u0D3F\u0D26\u0D4D\u0D30\u0D02 \u0D05\u0D28\u0D41\u0D35\u0D26\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D02

  1. Home
  2. NATIONAL NEWS

അബോര്‍ഷന്‍ നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം; 24 ആഴ്ച വരെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം അനുവദിക്കും

പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച വളര്‍ച്ചയുള്ള ഭ്രൂണം അബോര്‍ഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഒരു ഡോക്ടറുടെയും പന്ത്രണ്ട് മുതല്‍ ഇരുപത് ആഴ്ചകള്‍ക്കിടയില്‍ വളര്‍ച്ചയുള്ള ഭ്രൂണം അബോര്‍ഷന് വിധേയമാക്കാന്‍ രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാരുടേയും നിര്‍ദ്ദേശം ആവശ്യമായിരുന്നു.  പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ജീവിത, ശാരീരിക അല്ലെങ്കില്‍ മാനസിക വൈകല്യങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വൈകല്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഗണ്യമായ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വൈകല്യമുള്ള കേസുകളില്‍ 24 ആഴ്ചകള്‍ക്കുശേഷം ഒരു ഗര്‍ഭം അവസാനിപ്പിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനതല മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.


ന്യൂഡൽഹി :ബലാത്സംഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെയും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും കാര്യത്തില്‍ ഗര്‍ഭത്തിന്റെ 24 ആഴ്ച വരെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. പ്രത്യേകമായ ജീവിത അവസ്ഥകളാണ് കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.  മെഡിക്കല്‍ ടെര്‍മിനേഷന്‍ ഓഫ് പ്രെഗ്‌നന്‍സി നിയമത്തിലെ പുതിയ  ഭേദഗതികള്‍ അനുസരിച്ച്, ലൈംഗികാതിക്രമം, ബലാത്സംഗം അല്ലെങ്കില്‍ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍, പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവര്‍, ഗര്‍ഭകാലത്ത് വൈവാഹിക അവസ്ഥ മാറുന്നവര്‍ (വൈധവ്യം, വിവാഹമോചനം) എന്നിവര്‍ക്കും അബോര്‍ഷന് വിധേയമാകാന്‍ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു.പുതിയ നിയമങ്ങളില്‍ മാനസിക രോഗികളായ സ്ത്രീകള്‍, ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ വൈകല്യമുള്ള കേസുകള്‍ എന്നിവയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.  മാര്‍ച്ചില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയ 2021 മെഡിക്കല്‍ ടെര്‍മിനേഷന്‍ ഓഫ് പ്രെഗ്‌നന്‍സി (ഭേദഗതി) നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ വരുന്നത്.പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച വളര്‍ച്ചയുള്ള ഭ്രൂണം അബോര്‍ഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഒരു ഡോക്ടറുടെയും പന്ത്രണ്ട് മുതല്‍ ഇരുപത് ആഴ്ചകള്‍ക്കിടയില്‍ വളര്‍ച്ചയുള്ള ഭ്രൂണം അബോര്‍ഷന് വിധേയമാക്കാന്‍ രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാരുടേയും നിര്‍ദ്ദേശം ആവശ്യമായിരുന്നു.  പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ജീവിത, ശാരീരിക അല്ലെങ്കില്‍ മാനസിക വൈകല്യങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വൈകല്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഗണ്യമായ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വൈകല്യമുള്ള കേസുകളില്‍ 24 ആഴ്ചകള്‍ക്കുശേഷം ഒരു ഗര്‍ഭം അവസാനിപ്പിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനതല മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.