തൂത തെക്കുംമുറി ആന്തൂർ അച്യുതൻ (56) നിര്യാതനായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

തൂത തെക്കുംമുറി ആന്തൂർ അച്യുതൻ (56) നിര്യാതനായി.

തൂത തെക്കുംമുറി ആന്തൂർ അച്യുതൻ (56) നിര്യാതനായി.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. തൂത തെക്കുംമുറി ആന്തൂർ അച്യുതൻ (56) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: സാവിത്രി
മക്കൾ : അഭിലാഷ്, അജിത്ത് .
സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഐവർ മഠത്തിൽ .