നെല്ലായ എഴുവന്തല കിഴക്കുംപറമ്പ് ചെല്ലിയിൽ ഹംസക്കുട്ടി ഹാജി (81) നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

നെല്ലായ എഴുവന്തല കിഴക്കുംപറമ്പ് ചെല്ലിയിൽ ഹംസക്കുട്ടി ഹാജി (81) നിര്യാതനായി

നെല്ലായ എഴുവന്തല കിഴക്കുംപറമ്പ് ചെല്ലിയിൽ ഹംസക്കുട്ടി ഹാജി (81) നിര്യാതനായി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: നെല്ലായ എഴുവന്തല കിഴക്കുംപറമ്പ് ചെല്ലിയിൽ ഹംസക്കുട്ടി ഹാജി (81) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ.: നബീസ
മക്കൾ :അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ,അബ്ദുൾ ഗഫൂർ, ഷംസുദ്ദീൻ, മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, ഷമീന.മരുമക്കൾ: സലീന, സൗദ, സൽമ, ശാഹിന, മൻസൂർ