ചളവറ പരേതനായ മേലുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ എം.പി തങ്കം(84) അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. OBITUARY

ചളവറ പരേതനായ മേലുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ എം.പി തങ്കം(84) അന്തരിച്ചു.

ചളവറ പരേതനായ മേലുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ എം.പി തങ്കം(84) അന്തരിച്ചു.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: ചളവറ പരേതനായ മേലുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ എം.പി തങ്കം(84) അന്തരിച്ചു. മക്കൾ: ഗോവിന്ദരാജൻ (റിട്ട എച്ച്.എം. ചളവറ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, സിപിഐഎം ചളവറ ബ്രാഞ്ചഗം), രാമദാസ്(റിട്ട എച്ച്.എം. ചളവറ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, സിപിഐഎം മൂച്ചിത്തോട്ടം ബ്രാഞ്ചഗം). മരുമക്കൾ: ജ്യോതി(അധ്യാപിക ജിയുപിഎസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി., 
 ജയശ്രീ(അധ്യാപിക എൻഎൻഎം യുപി സ്കൂൾ ചെത്തല്ലൂർ,