ചളവറ പുലിയാനം കുന്ന് കോട്ടയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ചളവറ പുലിയാനം കുന്ന് കോട്ടയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

ചളവറ പുലിയാനം കുന്ന് കോട്ടയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു


ചളവറ പുലിയാനം കുന്ന് കോട്ടയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു വയസ്സ് 93 മക്കൾ ഹരിദാസൻ (Late) വാസുദേവൻ , വിജയൻ (late) വിമല കുമാരി, വേണുഗോപാലൻ (late) സുധാകരൻ
മരുമക്കൾ : വാസുദേവൻ പി.കെ ഇന്ദിര, ശോഭ, രമണി, സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കുന്നതാണ്