തൃക്കടീരി ആറ്റാശ്ശേരി കൂരിക്കാട്ടിൽ പരേതനായ കുട്ടിഹസ്സന്റെ ഭാര്യ ഉമൈബ 72 നിര്യാതയായി

  1. Home
  2. OBITUARY

തൃക്കടീരി ആറ്റാശ്ശേരി കൂരിക്കാട്ടിൽ പരേതനായ കുട്ടിഹസ്സന്റെ ഭാര്യ ഉമൈബ 72 നിര്യാതയായി

Aaa


തൃക്കടീരി ആറ്റാശ്ശേരി കൂരിക്കാട്ടിൽ പരേതനായ കുട്ടിഹസ്സന്റെ  ഭാര്യ ഉമൈബ 72  നിര്യാതയായി. മക്കൾ ആയിഷ,പരേതനായ ബഷീർ,
പരേതനായ ഷറഫുദ്ദീൻ,റഷീദ്, അസ്മ,ഹക്കീം. മരുമക്കൾ AK ഹൈദർ,റംല,
ബൽക്കീസ്, ഹംസ, നജിയ്യ